مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری

گالری ویدئو

در این بخش ویدئو های مربوطه قرار داده خواهد شد

  با حضور جناب آقای دکتر خلیلی ریاست محترم فدراسیون سوارکاری و سرکار خانم دکتر کیانمهر ریاست محترم مرکز آموزش فدراسیون سوارکاری و حضور جمعی از اساتید، جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان مرکز برگزار گردید.