مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری

اطلاعیه کلاسها

در این بخش اطلاعیه های مربوط به برگزاری و عدم برگزاری کلاسها را مشاهده نمایید.

کلاس استانداردها و مقررات سوارکاری استاد کاظمیان در روز یکشنبه مورخ ۳ آذر از ساعت ۱۳ الی ۱۷ برگزار خواهد شد. کلاس تشریح و ارزیابی استاد یوسف نیا از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ برگزار خواهد بود.