مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری

معرفی رشته های مرکز

 

 دوره کاردانی مربیگری پایه سوارکاری

 توسعه دانش مربیری سوارکاری، رسیدن به دستاوردهای نوین علمی و فنی در این زمینه و همچنین تربیت نیروهای متخصص و ارتقای سطح مهارت های مربیان از اهداف و ضرورت های ایجاد دوره کاردانی مربیگری پایه سوارکاری است. این دوره برای اولین برا در کشور در مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری ارائه شده است. مجموع واحدهای این دوره ۷۳ واحد درسی است که در طول حداقل ۲ سال و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان

 – شناخت اسب وسوارکاری
– شناخت سلامت اسب و پیشگیری از بیماری های اسب
– ارائه آموزش های اولیه در رشته های مختلف سوارکاری شامل درساژ ، پرش، استقامت، کورس و سه روزه
– شناخت استانداردها، قوانین سوارکاری اسب و رعایت آنها در حین آموزش و مسابقه
– اجرای تمرین مناسب برای سوارکار و اسب

 

 دوره کاردانی فنی و مهندسی فناوری دامپروری – پرورش اسب

 از مهم ترین عواملی که هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند، تلفیق دانشته های علمی با امکانات عملی است و این امر در صنعت پرورش اسب ضروری و اجتناب ناپذیر است دوره کاردانی فنی و کارشناسی ناپیوسته فناوری دامپروری- پرورش اسب از سری دوره های آموزشی علمی کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآزموده و به منظور بهبود بهره وری و مدیریت در مراکز پرورش اسب اجرا می گردد تا امکان رشد و توسعه این بخش ازصنعت دامپروری کشور بیش از پیش فراهم آید. مجموع واحدهای هر دوره بین ۷۰ الی ۷۵ واحد می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.
قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان
– مدیریت واحدهای پرورش اسب
– آموزش سوار، تربیت اسب و تغذیه اسب
– توانایی انجام امور مربوط به نعل بندی اسب
– نظارت بر امور بهداشتی در واحدهای پرورش اسب
– ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی صفات ظاهری

دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی

 امروزه با پیشرفت صنایع کشور در ابعاد مختلف، احساس نیاز به همگامی بین مراکز علمی – تحقیقاتی و صنعت به خوبی آشکار شده است . یکی از وظایف مراکز علمی در قبال صنعت، تربیت و آماده سازی نیروی متخصص می باشد. دوره کاردانی حرفه ای کسب و کار ورزشی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است.طی این دوره دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، مهارت های لازم برای اداره واحدهای ورزشی، صنفی، تولیدی، خدماتی و … را کسب می کنند. مجموع واحدهای این دوره بین ۷۰ الی ۷۵ واحد می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

– اداره واحدهای صنفی، ورزشی، تولیدی و توزیعی
– شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تامین آنها
– تاسیس و را ه اندازی واحدهای کوچک کسب و کار
– امور خرید و فروش در سازمان های دولتی و غیر دولتی
– شناخت و بکارگیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی

 در سالیان اخیر و به اقتضای توسعه ی اجتماعی- اقتصادی کشور، رشد جمعیت جوان و اهمیت یافتن تربیت بدنی و توسعه ی فرهنگی، اماکن و فضاهای فرهنگی- ورزشی رشد چشمگیری یافته اند.در چنین شرایطی لزوم مدیریت بهره برداری بهینه و راهبری این اماکن در جهت نقش آفرینی هر چه بیشتر در اقتصاد، فرهنگ، توسعه ی ورزشی و پیشرفت ایرانی – اسلامی بیش از پیش احساس می گردد. مدیران، بهره برداران،سرمایه گذاران، و سیاست گذاران این حوزه باید بیش از هر زمان دیگری به دانش مدیریت اماکن ورزشی مجهز گردند. لذا در این طرح تلاش شده با عنایت به خلاء های موجود و نگاهی کاربردی دروس به گونه ای تدوین و اجرا گردند که توانمندی مدیریتی- اجرائی و اندیشه ورزی لازم در میان متقاضیان جهت تصدی پست های فوق الذکر ایجاد و متعالی گردد.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

– توانایی راه اندازی اماکن ورزشی
– توانایی برنامه ریزی و مدیریت در اماکن ورزشی
– توانایی حل مسئله و مدیریت برای بهبود مستمر، کارآفرینی، اثر بخشی بیش از پیش در اماکن ومذکور
– توانائی بر عهده گیری و انجام وظیفه موثر در پست های مختلف کارشناسی و اجرائی در اماکن ورزشی

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

 دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد کشور و مدیریت واحدهای کسب و کار و تغییر و متناسب سازی ساختار آنها در بازار تربیت می نماید. هدف از اجرای این دوره ارتقای شاخص های موصوف نیاز به تربیت مدیرانی دلسوز، دانش محور، مجرب، توانمند و دارای مهارت های مدیریتی لازم می باشد که در دوره های کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار است.بنابراین آینده این رشته در ایران به علتت جهانی شدن اقتصاد و ظهور فعالیت های کارآفرینانه در عرصه کسب و کار درخشان خواهد بود.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

– مدیریت واحدهای کسب و کار متناسب سازی ساختار آنها در بازار
– آموزش مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی
– تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار جدید
– به کارگیری قوانین و مقررات کسب و کار
– استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه ی محیط کسب و کار
– برنامه ریزی برای توسعه واحدهای کسب وکار
– طراحی و توسعه محصولات (کالا ها و خدمات) جدید

دوره کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی

 خدمات دامپزشکی به منظور تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی، پیشگیری، درمان و رشه کنی بیماری های دامی و اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی ارائه می گردد. که بخشی از این عملیات توسط کاردان های دامپزشکی انجام می شود. دوره کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه مقابله با بیماری های دامی می باشد که زیر نظر دامپزشک سبب بهبود کیفی کار در امر پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های دامی در سطح کشور می گردد. مجموع واحدهای این دوره ۷۰ الی ۷۵ واحد می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال اجرا است.
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان
– انجام کمک های اولیه دامپزشکی
– همکاری در انجام اقدامات بهداشتی دامپروری ها
– کمک به انجام امور جاری در آزمایشگاه های تشخیص دامپزشکی
– شناخت بیماری های دام، طیور و آبزیان و راه های پیشگیری و درمان آنها
– انجام مایه کوبی و تزریقات معمول در دامپزشکی (وریدی، غضلانی و زیرجلدی)

دوره کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی

 رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی با هدف پرورش ورزشکاران کارآمد د رکشور و آشنایی با اصول و مفاهیم علمی آمادگی جسمانی طراحی شده ا ست. این دوره می تواند سهم مهمی در تربیت نیروهای کارآمد و کاردان دانشگاهی به منظور ادامه تحصیل در مققطع بالاتر با گرایش های :۱- مربیگری ۲- داوری ۳-مدیریت باشگاه ۴- بدنسازی ۵- حقوق ورزشی ۶- گزارشگری ۷- روانشناسی ورزشی ۸- روزنامه نگاری ورزشی ۹- اقتصاد ورزشی و سایر گرایش های مورد نیاز در ورزش به منظور آشنایی و به کارگیری سیستم های متداول و متنوع بین المللی به عنوان کارشناس و متخصص در این رشته ورزشی ایفا نماید.تلاش در رسیدن به استانداردهای مطلوب بین المللی، تربیت نیروهای کارآمد و کاردان و ارتقای سطح مهارت های ورزشکاران این رشته ورزشی از جمله سایر اهداف ضرورت این رشته ورزشی است .

مجموع واحدهای این دوره ۷۰ الی ۷۵ واحد می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال اجرا است.

 

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

 – اداره جلسه های تمرین به عنوانن دستیار مربی
– اداره مسابقات به عنوان دستیار مربی
– برنامه ریزی آموزشی به عنوان دستیار مربی
– آموزش حرکات فنی و تخصصی
– برنامه ریزی جهت تغذیه و آمادگی جسمانی ورزشکاران
– رصد کردن، استعدادیابی و تربیت ورزشکاران
– همکاری در سازماندهی تیم های ورزشی